Beszélgetés sakkfeladványokról
#1
I. sakkfeladvány

XII. Károly, a merész svéd király a sakkjátéknak igen nagy kedvelõje volt. ? 1713-ban január végén Benderben, míg házát a törökök ostromolták, egyik meghitt barátjával egy játszmába volt merülve. Károly a világos alakokat vezette.

FEN
A játszma egészen a fentebbi állásig fejlõdött, midõn a király

List:·A) Harmadik lépésre mattot jelentett.De épp abban a pillanatban egy az ablakon beröpülõ golyó az e1-en álló Világos Huszárt összetörte. Míg barátja a másik Huszárt keresgéli, megszólal a király: ?Hagyja félbe a keresést, hiszen e1 Huszár nélkül is

FEN

List:·B) Matt a negyedik lépésre.De mi történik? Majdnem hihetetlen, és még is igaz! egy második golyó röpül be, és lelövi a h2-õn álló gyalogot. A király, mintha mi sem történt volna, tréfásan szól barátjához: ?Úgy látszik, hogy önnek a törökök segítséget küldenek. Talán szövetkezett velük? De mit sem használ, ? szólt rövid gondolkozás után, ? mert e1 Huszár és h2 gyalog nélkül is

FEN

List:·C) Ötödik lépésre matt.Így végzõdött be az örökké emlékezetes játszma; s csak e gyõzelme után szállott más csatába, az ostromló törökökkel a bátor király, ? melyben, hogy mily dicsõséget aratott, hangosan beszéli a történet.

Vasárnapi Újság ? 1860. 39. szám
Válaszol
#2
A legenda folytatódik ...

Még javában tartott az ostrom, midõn a király és a barátja a lelövöldözött sakkfigurákat visszatette a helyére. Ekkor egy újabb golyó - állítólag a legutolsó - repült be az ablakon és lesodorta a g7-en álló bástyát. A barát már nyúlt volna a bábuért, de a király megállította a mozdulatot. "Nincs szükségem a toronyra, hiszen nélküle is mattot tudok adni ... 6 lépésben!

FEN

A várat ugyan elfoglalták a törökök, de a legenda tovább él! kacsintás
Válaszol
#3
(A történet folytatását Ozsváth András: Harcászat 64 mezõn c. könyvében találtam meg)
Válaszol
#4
Gyönyörû ez, már láttam. Fõleg a két utolsónak nagyon szép a megoldása.
Válaszol
#5
Köszönöm ezt a hatlépésest, ezt még eddig nem ismertem. Meg is szenvedtem vele. Engem a törökök már régen kilõttek volna, mire sikerült megoldani. mosolygás
Nagyon szép feladvány, ezért is került ide. Majd teszek még fel néhányat, ha lesz egy kis idõm és remélem mások is csatlakoznak ötletes feladványokkal.
Válaszol
#6
II. sakkfeladvány

Ezt a feladványt Simulacrumnak küldöm. Szintén saját gyártmány, a karácsonyfa ötletre. mosolygás nagyszerű
FEN

Világos lép, matt 3 lépésben. kacsintás
Válaszol
#7
Ha jól látom, az utolsó lépés mindkét királynak mattot ad(na). kacsintás mosolygás
Válaszol
#8
Köszönöm. Én meg gyenge vagyok és magamtól csak négybõl sikerült. mosolygás
Válaszol
#9
III. sakkfeladvány

A következõ feladvány, számomra az egyik legkedvesebb. Ezt a régi "romantikus idõkbõl" származó feladványt Adolf Andersen készítette 1842-ben, az Aufgabe für Schachspieler-ben publikálta. Más Andersen feladványt sajnos, nem ismerek.

A lépéskényszer bemutatása mellett, egy futóáldozat, és egy király lépéssel történõ mattadás is belefért!!! Nem mindennapi, még a feladványok között sem.

FEN

Világos lép, matt 4 lépésben.

Az eddigi feladványok megoldásai:

I. feladvány
S. Loyd feladványa:
A) 3 lépésben
1.Bg7xg3 (fenyeget Bg3-h3+(#2)) 1...Ff2xe1 [1...Ff2xg3 2.He1?f3 Fg3-f2 3.g2-g4#] 2.Bg3-h3+ Fe1?h4 3.g2-g4#

B) 4 lépésben
1.h2xg3 (fenyeget Bg7-g4(#3)) 1...Ff2-e1 2.Bg7-g4 (fenyeget Bg4-h4#(#1)) 2...Fe1xg3 3.Bg4xg3 (fenyeget Bg3-h3#(#1)) 3...Kh5-h4 4.Bg3-h3#

C) 5 lépésben
1.Bg7-b7 (fenyeget Bb7-b1(#3)) 1...Ff2-g1 2.Bb7-b1 (fenyeget Bb1xg1(#2)) 2...Fg1?h2 3.Bb1?e1 Fh2-g1 [3...Kh5-h4 4.Kf5-g6 (fenyeget Be1?e4#(#1)) 4...Fh2-g1 5.Be1?e4#] 4.Be1xg1 (fenyeget Bg1?h1#(#1)) 4...Kh5-h4 5.Bg1?h1#

Amerigo61 által bemutatott feladvány az I. feladványra:
1.He1?f3 Ff2-e1 2.Hf3xe1 (fenyeget He1?f3(#2)) 2...Kh5-h4 3.h2-h3 (fenyeget Kf5-g6(#2)) 3...Kh4-h5 4.He1?d3 [4.Kf5-f6 Kh5-h4 5.Kf6-g6 (fenyeget He1?f3#(#1)) 5...h6-h5 6.He1?f3#] 4...Kh5-h4 5.Hd3-f4 h6-h5 6.Hf4-g6#

II. feladvány
1.Kg2xf1 fenyeget Hf4xe2(#2) 1...Vb2-a1 2.Hf4xe2 fenyeget Hd5xe3#(#1) 2...Va1?b2 3.Hd5xe3#
Válaszol
#10
Keresz, ha olyan hozzászólást írsz, ahol magyarul használod a figurajelzéseket, mint az alábbi, akkor mielõtt elküldöd, a beíró box alatt találsz egy További opciók fület, ha azt lenyitod, jelöld meg a "Ne használjon grimaszokat és képi figurajelöléseket." funkciót és így nem rak a figuraképeket. Sajnos a magyarban a B a bástya, az angol jelölés szerint meg Bishop.
Válaszol
#11
Bástyák a nyárson

FEN

Sötét király matthálóban, bástyái léprecsalva, sõt felszúrva lesznek!

1. Ne8 Térül-fordul, s ha sötét nem vigyáz, Ng7+, s a fránya futó f5+ mattal a király nyakába lódul.

1. - Kg6 más híján bebújik a lyukba, s nem várja meg, hogy a ló levágja.

2. h5+! Visszacsalja? Csak a sötét bástya kapja. Igaz, ez még a nyárs "hegyezetlen" vége.

2. - Rxh5 az egyetlen, mert Kxh5 Ng7-tel ismét rajta van a nyárson.

3. f5+ ismét megszúrta.

3. - Rxf5 Szomorú, vonal helyett csak egy kocka. A hû bástyák számára fõ, hogy a király megússza.

4. g4! Íme, a bástyák az elsõ nyárson! Még lelép 4. - Re5, de 5. Bf5+! ismét kegyetlenül felszúrja!

5. - Rxf5 A király csak nézi, hogy lesznek bástyái kétszer nyársra szúrva.

Jön 6. Ng7!, s bizony csúnyán kivégzi!

FEN

Matt a következõben, bástyáival bármerre is lépjen. Csak egy pillantás a képre, így lettek kétszer nyársra szúrva, és vége!

(Kaszparjan feladványa, Ozsváth András kommentálásával)
Válaszol
#12
IV. sakkfeladvány

Szultán a vasketrecben

Timur Lenk hódító hadjáratai során szembekerült az akkortájt már emelkedõben levõ török birodalom vezérével, I. Bajazid szultánnal. A mongol íjászok és lovasok az ankarai csatában tönkreverték a szultán nehézkes seregét. Bajazid fogságba esett és Timur Lenk nem volt diplomata: foglyát rövid úton vasketrecbe csukatta. Utána pedig parancsot adott az udvari énekeseknek, hogy énekeljék meg diadalát és a vasketrecet.
Sosembaj, Timur Lenk elsõ költõje nagy gondba merült. Semmi sem rímelt a vasketrec szóra, és egyébként sem jutott az eszébe semmi. Ahogy fel-alá járt Szamarkand utcáin, sakkozókat vett észre, akik egy izgalmas játszma köré csõdültek, fogadásokat kötöttek. Éppen ez volt az állás:

FEN

- Jól figyelj! ? mondta a világos bábuk vezetõje. ? Én neked most akár egy lépésben is mattot adhatnék 1. Hg5-tel. De mivel a minap megbántottál, kínhalállal pusztulsz el. Fenséges urunktól vettem a példát, legyen a neve ezerszer áldott ? - E szavaknál az egész piac arcra borult, majd amikor néhány perc múlva felegyenesedtek, a sakkozó folytatta:
- Vasketrecbe zárlak, miként urunk tette azzal a kutya szultánnal, és ott fojtlak meg a tizedik lépésben. Íme: 1. f3+, gxf3 2. exd3+, cxd3 3. Ff5+, exf5 4. Bd4+, cxd4 5.a8F+, Fd5 6. Be6+, dxe6 7. Fxd5+, exd5 8. Hf6+, gxf6 9. Ve5+, fxe5 10. Hg5 matt!

FEN

Több sem kellett Sosembajnak. Gondosan lejegyezte az állást, és másnap, amikor Timur Lenk unottan hallgatta dalosai énekét, amelyek õt földreszállt istennek, a hadurak hadurának, a bölcsek bölcsének minõsítették, kedvencéhez, Sosembajhoz fordult:
- Hát te nem találtál gyõzelmemre rigmust?
- Többet nagyúr! Nevedet belefoglaltam a játékok játékába, hogy messzi századok emberei is emlékezzenek, hogyan zárod vasketrecbe az esztelenül ellened törõket!
Ez a jó idõben tett séta meghozta Sosembajnak ?a dalosok dalosa? címet, valamint a selyemövet a lelógó gyémántokkal. Más kérdés, hogy Timur Lenk három év múlva meghalt és utóda elkergette Sosembajt, mondván: ?Az még rendben van, hogy rossz verseket csinálsz, de hogy még sakkozol is, az túlzás. Nem szenvedhetem az értelmiségieket ??

A feladvány szerzõje: Karl Janish (Sonntagsblätter, 1861).
Forrás: Bakcsi György: En Passant felügyelõ visszatér

A III. sakkfeladvány megoldása: 1. Fh5;Kxh5 2. Kg7;h6 3. Kf6;Kh4 4.Kg6# matt.
Válaszol
#13
Ez valami csodaszép. nagyszerű
Válaszol
#14
V. sakkfeladvány

A következõ sakkszerzemény alapgondolata, hogy minél több gyalog változhasson át huszárrá, illetve minél több huszár vehessen részt a mattképben. Az elképzelésnek megfelelõen megszületett a nyolc! világos huszár bevitelét ábrázoló sakkfeladvány. Valószínûnek tartom, hogy ez már túlszárnyalhatatlan.
A feladvány szerzõje: William Shinkman (190menőség

FEN

Világos lép - matt 8 lépésben

A megoldás természetesen: 1. b8H+, Bxb8 2. axb8H+, Kd6 3. c8H+, Ke6 4. d8H+, Fxd8 5. exd8H+, Kf6 6. g8H+, Vxg8 7. fxg8H+, Bxg8 8. hxg8H matt. Az utóbbi két világos lépés felcserélhetõ, de ez nem csökkenti a feladvány értékét.

FEN

Megjegyzés: A Fritz 8 mattkeresõ szervere, a feladványt nálam nem tudta megoldani.
Válaszol
#15
VI. sakkfeladvány

Fehérlófia

C. S. Kipping munkája a legszélsõségesebb mutatvány az átváltozások témakörébõl. A szellem diadala az anyag fölött ugyancsak látványosan jelenik meg a mûben: a sötét tábor a teljes anyaggal sem képes megakadályozni, világos gyõzelmét.

FEN
Világos lép - matt két lépésben.

Mesterkélt összeállítás, mondhatnák kritikusan, vállunkat vonogatva: milyen marhán állnak a sötét tisztek, egymást akadályozzák a védelemben, és mit is akar tulajdonképpen a szerzõ kifejezni a gyermekmesék stílusában?!
A mesehõs hipp-hopp lóra szállva legyõzheti az óriásokat is - egy Fehérlófia, egy lépésben - ...azért, persze nem semmi! kacsintás

Forrás: http://sakk.terasz.hu/index.php?m=news&p...=33&fazon=
Válaszol
#16
Szép feladvány, de nem túl nehéz a megoldása mosolygás
Komoly teljesítmény volt sötét bábokat úgy elhelyezni, hogy a lehetõ legnagyobb mértékben akadályozzák egymást kacsintás
Válaszol
#17
Nagyon szép ez is. A sakk mûvészete az ilyen feladványok megalkotása.
Válaszol
#18
Egy igazi humor a sakktáblán az anyagi elõnyrõl.
Tökéletes példa arra, hogy a sakk nem csak "ütöm-üti"-rõl szól.
De a feladvány, akkor is csak mese.
Ilyen szerencsétlen helyzetbe - ekkora anyagi elõnynél - lehetetlen kerülni, egy valódi sakkjátszmában. kacsintás
Válaszol
#19
Keresz Írta:Egy igazi humor a sakktáblán az anyagi elõnyrõl.
Tökéletes példa arra, hogy a sakk nem csak "ütöm-üti"-rõl szól.
De a feladvány, akkor is csak mese.
Ilyen szerencsétlen helyzetbe - ekkora anyagi elõnynél - lehetetlen kerülni, egy valódi sakkjátszmában. kacsintás


Valóban, bár a régi "romantikusok" játszmáiban ez is elõfordult mosolygás

Deschapelles - Labourdonnais (1825)

FEN

1.Nxh6+ gxh6 (vagy 1...Kh8 2.Nf7+ Kg8 3.Qxg7+ Kxg7 4.Bf6+ Kg8 5.Nh6 matt) 2.Qh8+!! Kxh8 3.Kf7! Rf8+ 4.Kxf8 e1Q 5.Bf6 matt.
Válaszol
#20
Nem semmi, sajnos Petinek is kijutott nemrég egy ilyen vezéráldozatból. :-
Válaszol
  
Jelenlevő felhasználók ebben a témában:
1 Vendég